Pomoc důchodcům v postižené oblasti Ukrajiny

Směřujeme finanční podporu na zajištění nezbytných potřeb ohrožených seniorů v zasažených oblastech.
Darováno 44 200 Kč 5 000 000 Kč
POMOC

Jak pomoci Ukrajině 🇺🇦 v útoku vojenské agrese ozbrojených sil na její území a současné eskalaci ozbrojeného konfliktu?

Směřujeme finanční podporu na zajištění nezbytných potřeb ohrožených seniorů v zasažených oblastech.

Také humanitární pomoc obětem ozbrojeného konfliktu a lidem na útěku.

My jsme původem z Ukrajiny a zaručujeme Vám že peníze půjdou na základní potřeby lidí ze zasažených oblastí i na materiální podporu.

Pomáhejte s námi. Díky vašim příspěvkům můžeme poskytovat podporu a péči umožňující zachránit život osamělým důchodcům.

Bat El fond ❤️