O nadaci

Naše nadace realizuje projekty zaměřené na podporu dětí z dětských domovů, lidí trpících fyzickým a duševním týráním, matek s nezletilými dětmi.

Prioritou je také podpora lidí, kteří se ocitli v obtížných životních podmínkách (bez ohledu na náboženství, zemi, politické názory a rasu), a bez vnější pomoci nejsou schopni zvládnout obtížnou situaci.

Naší misí je spojit co nejvíce lidí, kteří jsou připraveni pomoci těm, kteří to potřebují.

Snažíme se přispět ke světu bez násilí, podat pomocnou ruku slabým a obecně podporovat zranitelnou vrstvu občanů dané země.

CENTRUM POSKYTUJE RŮZNÉ TYPY:

 • sociální
 • psychologické
 • vzdělávací
 • kulturní
 • právní pomoci

POMÁHÁME

 • podpora nízkopříjmovým rodinám, velkým rodinám a občanům
 • dětem z dětských domovů
 • obětem psychického a fyzického násilí
 • při rodinných konfliktech
 • svobodným matkám s nezletilými dětmi
 • podpora sociálně slabým

Finančně

To je nejjednodušší způsob.

To je nejjednodušší způsob. Pracujeme se všemi platebními systémy. I 1 koruna může změnit život

Dar

Krizové centrum

Nyní se můžete podílet na

Nyní se můžete podílet na vytvoření krizového centra, kde by ženy mohly najít bezpečné místo a začít řešit svou životní situaci. Jakákoli částka je přínosem a podle našich odhadů může zachránit asi 40 žen ročně.

Dar

Podpora ostatních žen

Svůj příběh můžete zveřejnit

Svůj příběh můžete zveřejnit anonymně tak, že nám napíšete.

Formulář

Pomoc v médiích

Média nám pomáhají, protože…

Média nám pomáhají, protože násilníci se bojí publicity. Zveřejňováním příběhů zabraňujeme tomu, aby se zapomnělo.

Formulář

Veřejně poskytujeme finanční…

Veřejně poskytujeme finanční a programové zprávy o činnostech, se kterými se můžete seznámit

Zprávy

Staňte se naším partnerem

Spolupráce s nadací vám umožní…

Spolupráce s nadací vám umožní efektivně implementovat společenskou a sociální odpovědnost, vytvořit příznivý obraz pro další růst, zvýšit autoritu a loajalitu mezi zaměstnanci.

Formulář

Dobrovolnictví

Sdílením svých znalostí nám můžete…

Sdílením svých znalostí nám můžete hodně pomoci. Vždy potřebujeme: fotografy, kameramany, textaře, umělce, novináře, laskavé a silné muže pro plnění každodenních úkolů v krizovém centru, šikovné ženy, které jsou připraveny poskytnout zboží pro charitativní trhy.

Formulář

PR

Řekněte o nás…

Řekněte o nás na sociálních sítích nebo v repostujte.

Facebook