Ochrana žen a dětí před domácím násilím

Dejte naději ženám, které jsou každý den fyzicky týrány v toxických vztazích. Vědí, že láska může být nebezpečná. Dostávají se do situací, kdy se nemají na koho obrátit, nemají komu zavolat, nemají ani kde přenocovat. To všechno je ještě děsivější, když mají v náručí děti.

Proto sníme o vybudování vlastního krizového centra, na které by se mohli obrátit všechny ženy, které se ocitnou ve složité situaci. Místo, kde by v teplém a chráněném místě mohly najít útočiště a s pomocí našich psychologů a právníků bychom jim pomohli najít vhodné řešení.