Životní příběh zakladatelky původem s Ukrajiny

Rádi bychom vás stručně seznámili s projevem hlavní spoluzakladatelky nadace. Z jejího životního příběhu můžete pochopit, že v životě není nic nemožné.

Jsme instituce, která vám může poskytnout ochranu a podporu.

Účelem založení charitativní nadace byla moje osobní zkušenost s domácím násilím. Zdálo by se, že žijeme v 21. století, kde má každý právo na seberealizaci, ochranu a svobodu. Na svém vlastním příkladu však mohu tuto skutečnost vyvrátit.

Člověk se může neočekávaným způsobem ocitnout v situaci, kdy vás násilník fyzicky a psychicky zmanipuluje do takové míry, že si to uvědomíte až ve chvíli, kdy se ocitnete na pokraji života a smrti. Ženy neví, kde a na koho se obrátit o pomoc, a proto se nadále psychicky a pomalu ničí.

To se bohužel může dít i v „normálních“ rodinách, kde pro okolí vypadá všechno dobře, ale hrůza se odehrává za zavřenými dveřmi. Ve většině případů, pokud je toto násilí pouze psychické bez fyzického napadání, ho ženy nadále snášejí a někdy i věří, že si za všechno mohou sami. Některé ve vztahu setrvávají kvůli majetku nebo dětem a nedochází jim, že život je jen jeden a dá se žít jinak.

Na příkladu mých fotografií můžete vidět, jak se můj život postupně měnil k lepšímu v době, kdy jsem hledala východisko ze situace, měla v náručí dvě děti a byla cizinkou v cizí zemi.

Milé ženy, chtěla bych vám na svém příkladu ukázat, že existuje cesta ven a že život je ve skutečnosti krásný a můžete ho žít důstojně a šťastně.

Doufám, že vám budu moci pomoci, znovu získat víru v sebe a ve svůj potenciál. Měly byste vědět, že nejste samy a máte se na koho obrátit.